Så barnsäkrar du poolen

Många föräldrar upplever stora fördelar med att installera pool i trädgården för barnens skull. Det ger möjlighet till lek och avkoppling för barnen under heta sommardagar, men det finns också flera fördelar kunskapsmässigt. Barnen får tidigt lära sig att vistas säkert nära vatten och kan också lättare klara kunskapsmålen för gymnastik i skolan.

Med en miami pool i trädgården får dina barn möjlighet att att leka i solen och umgås med vänner. Miami Pool är Sveriges mest erfarna tillverkare av kvalitetspooler, och du kan enkelt bygga din drömpool med deras produkter. En rektangulär bassäng passar bättre för simträning då barnen kan lära sig simma och på så vis nå sina kunskapsmål i gymnastik. För ett bra budgetval kan du istället bygga en rund pool, som passar bra till barnkalas och när dina barn ska umgås med vänner.

Barnsäkra poolen

Att simma i en egen bassäng är roligt och avkopplande, men din pool kan också vara farlig för små barn om den inte är säker. För att barnsäkra poolen bör du:

  • Sätta upp ett minst 90 cm högt stängsel runt poolen
  • Ta bort föremål runt staketet som barn kan klättra upp på
  • Ha barnsäkert lås på grinden till stängslet

Den vanligaste dödsorsaken för små barn är drunkningsolyckor. Det är vanligt att barn vill utforska närmiljön och om det då saknas skyddsanordningar runt poolen kan de ramla i och drunkna om de inte står under uppsikt av en vuxen. I Boverkets byggregler finns olika bestämmelser kring skydd mot drunkning. Här går det att läsa om hur bassänger samt liknande anläggningar bör ha ordentliga säkerhetsskydd, och att det är särskilt viktigt att uppmärksamma skydd mot olycksfall för barn.

Pool i trädgården

När du installerar en Miami pool i trädgården eller på verandan är det bäst att börja bygga den på hösten. Då har du möjlighet att i god tid planera för hur poolen ska utformas och har en färdig bassäng att umgås och leka i för barnen när våren kommer. Under höst- och vinterhalvåret är det enklare att hitta hantverkare som poolmontörer, elektriker och grävmaskinister. Det är en fördel att bygga poolen medan det är vintertjäle i marken, då fungerar den som en bra bas när det körs tunga grävmaskiner över marken. Detta är mer skonsamt för din trädgård.

Om du placerar poolen över 4,5 meter från tomtgränsen brukar det inte vara nödvändigt att skaffa bygglov. Du bör dock kontakta byggnadsnämnden i kommunen först om du vill vara på den säkra sidan. Om du har planerat att höja eller sänka marknivån mycket kan du behöva marklov. Ska du bygga en altan eller ett pooldäck högt ovanför marken kan du också behöva bygglov.

När du tänker igenom hur poolen ska vara utformad är det viktigt att veta att det är mer än poolen i sig som behöver få rum på tomten. Du kan ofta behöva lägga trall eller plattor runt poolen för att inte få för mycket nedskräpning. Vanligtvis brukar tomtägare ha mellan tre och fyra meter på två av poolens sidor, och placera den där det är soligt.